ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB HRIŇOVČAN

poskytuje sociálnu starostlivosť seniorom a zdravotne postihnutým osobám s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu.
Náš tím odborných kvalifikovaných zamestnancov poskytuje profesionálnu starostlivosť, ktorá pomáha riadiť a koordinovať životy našich prijímateľov sociálnej služby.

Vždy sme tu pre Vás

ZSS Hriňovčan je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. Celková kapacita zariadenia je 90 klientov, z toho 55 miest je pre poskytovanie služby v type zariadenie pre seniorov a 35 v domove sociálnych služieb.
Prezentačné video v pravej časti obrazovky vyhotovil prijímateľ sociálnej služby nášho zariadenia pán Pavel Růžek.

Voľnočasové aktivity

K poskytovaniu základných služieb patrí aj poskytovanie iných služieb a to kultúrna a spoločenská činnosť, športová činnosť, rekreačná činnosť a podobne. K tomuto účelu zariadenie využíva hlavne relaxačnú miestnosť, športovú miestnosť a spoločenské miestnosti, v ktorých organizuje voľnočasové aktivity ako napr. ručné práce, precvičovanie jemnej motoriky, pamäťové cvičenia, prípadne sa tu organizujú tanečné zábavy s regionálnou pôsobnosťou a iné kultúrne podujatia za účasti detí z materských škôl, základných škôl, ľudových škôl umenia, ochotníckych divadiel a pod.

Vitajte v našom zariadení

Zariadenie sa nachádza v tichom prostredí s prekrásnou prírodnou scenériou na okraji mesta Hriňová, v blízkosti chránenej krajinnej oblasti Poľana. Tesne za hranicou pozemku zariadenia tečie potok Riečka. Plocha medzi potokom a budovami zariadenia je v súčasnosti využívaná ako park, v ktorom je postavený altánok, krb a skleník. Chodníky v tomto parku sú vydláždené a trávnaté plochy vysadené stromami. Tento park sa využíva na relaxáciu, pracovnú terapiu, posedenie pri ohnisku a pod.

Vždy sme tu pre Vás

Vieme, že zmena prostredia môže byť zdrvujúca. Z tohto dôvodu školíme našich odborníkov nielen na kvalitnú starostlivosť, ale aj na medziľudské vzťahy.

Sociálne poradenstvo

poskytujú sociálne pracovníčky každý pracovný deň od 7.00-15.00 hod.
Telefónne číslo spojovateľka: 045/549 73 01
Mgr. Eva Krpelánová
e-mail: krpelanova@zsshrinovcan.sk
Mgr. Mária Očenášová
e-mail: ocenasova@zsshrinovcan.sk
Mgr. Alena Melicherová
e-mail: melicherova@zsshrinovcan.sk
kontaktujte nás