Kontakt

Napíšte nám

  Image

  Kontakty:

  Názov: Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan
  Adresa: Krivec 785, 962 05 Hriňová
  IČO: 00648493, DIČ: 2021330872
  Právna forma: rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
  SPOJOVATEĽKA: 045/549 73 01
  E-mail: zsshrinovcan@gmail.com


  Meno štatutárneho zástupcu: PaedDr. Mária Matúšková
  045/549 84 17, 0905 302 934, e-mail: matuskova@zsshrinovcan.sk
  Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku Bc. Zita Paprčková: 0907 415 823, e-mail: paprckova@zsshrinovcan.sk
  Vedúca sociálno-zdravotného úseku Mgr. Eva Krpelánová: 0917 950 511, e-mail: krpelanova@zsshrinovcan.sk
  Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Jana Ďuricová: e-mail: duricova@zsshrinovcan.sk
  Zdravotnícky personál: 0918 383 693, e-mail: zdravotnesestry@zsshrinovcan.sk
  Skype: Meno: ZSS HRIŇOVČAN
  Sociálne poradenstvo poskytujú sociálne pracovníčky každý pracovný deň od 7.00 do 15.00 hod. : 045/549 73 01 mail: ocenasova@zsshrinovcan.sk, melicherova@zsshrinovcan.sk