Odborná sociálna rehabilitácia, rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť