Zriaďovateľom ZSS Hriňovčan je Banskobystrický samosprávny kraj