Obslužné činnosti-ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva